Shop

Flavored Sake

YUKI Nigori Strawberry
Nigori sake with natural flavors , 375 ML
$9.50
YUKI Nigori Cantaloupe
Nigori sake with natural flavors , 375 ML
$9.50
YUKI Nigori White Peach
Nigori sake with natural flavors , 375 ML
$9.50
YUKI Nigori Mango
Nigori sake with natural flavors , 375 ML
$9.50
YUKI Nigori Lychee
Nigori sake with natural flavors , 375 ML
$9.50