Shop

Sake

Sho Chiku Bai Shirakabegura Junmai Daiginjo
Junmai Daiginjo , 640 ML
$50.00
Sho Chiku Bai Shirakabegura Junmai Daiginjo
Junmai Daiginjo , 300 ML
$23.00
Sho Chiku Bai Shirakabegura Yamahai Junmai
Junmai (Yamahai) , 300 ML
$13.00
Sho Chiku Bai Shirakabegura Kimoto Junmai
Junmai (Kimoto) , 640 ML
$25.00
Sho Chiku Bai Shirakabegura Kimoto Junmai
Junmai (Kimoto) , 300 ML
$13.00
Sho Chiku Bai Kinpaku Tokubetsu Junmai
Tokubetsu Junmai , 1.8 L
$38.00
Sho Chiku Bai Kyoto Junmai 1.8L
Junmai
$28.00
Sho Chiku Bai Kyoto Junmai 720 ml
Junmai
$20.00
Sho Chiku Bai Kyoto Junmai 300 ml
Junmai
$10.00
Shirakabegura Tokubetsu Junmai
Tokubetsu Junmai , 1.8 L
$33.00
Shirakabegura Tokubetsu Junmai
Tokubetsu Junmai , 720 ML
$24.00
Shirakabegura Tokubetsu Junmai
Tokubetsu Junmai , 300 ML
$12.00
Sho Chiku Bai Shirakabegura MIO Sparkling Sake
Sparkling Sake , 750 ML
$22.00
Sho Chiku Bai Shirakabegura MIO Sparkling Sake
Sparkling Sake , 300 ML
$11.00
Sho Chiku Bai GOKAI Junmai Sake, 180ml (one case of 30)
Imported Sake , 180 ML
$89.70